Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 grudnia 2012

PGNIG PGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż pakietu akcji spółek: ZRUG Zabrze S.A. i GAZOMONTAŻ S.A. oraz objęcia akcji spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu.
AITON AIT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ALIOR ALR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-banki.
CEZ CEZ GPW NWZA
FALCON FLG NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
INTERAOLT IRL GPW Debiut spółki na GPW.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PROLOG PRL NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PULAWY ZAP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 01.07.2011 do 30.06.2012 oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.