Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 kwietnia 2013

BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BUDIMEX BDX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2012 rok.
ENEA ENA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
GTC GTC GPW ZWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę części należących do niej nieruchomości.
KETY KTY GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PGNIG PGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
8FORMULA 8FO NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
AITON AIT NC Publikacja raportu za 2012 rok.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
CNT CNT GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
COMPERIA CPL GPW Pierwszy dzień notowań na NC 220.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COPERNIC CRS NC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELEMENTAL EMT GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
FEERUM FEE GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
FMG FMG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IBSM IBS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMCOMPANY IMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LGTRADE LGT NC Debiut spółki na NC.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MOSTALPLC MSP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ORGANIC ORG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
REINO RNC GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
RELPOL RLP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SANOK SNK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 76.580 akcji zwykłych na okaziciela.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
Boeing BA.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Daimler DAI.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Ford F.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.