Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 kwietnia 2014

ENEA ENA GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
APS APS NC ZWZA ws. sprzedaży udziału w nieruchomości w Białymstoku, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wynagrodzenia i powołania członków RN.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSECOSEE ASE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
BUDIMEX BDX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członka RN.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
CNT CNT GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
COLIAN COL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ERGIS EGS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
GETINOBLE GNB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
LENA LEN GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
MOL MOL GPW ZWZA
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,80 zł na akcję.
NEWWORLDR NWR GPW WZA
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ORCOGROUP OPG GPW ZWZA
ORPHEE ORP NC NWZA
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEIXIN PEX GPW ZWZA
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLICE PCE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, ustanowienia hipoteki na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zmiany statutu.
RELPOL RLP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ZYWIEC ZWC GPW ZWZA ws. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz wyboru członków RN.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Anglo American AAL.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Unilever UNA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.