Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 września 2017

PGNIG PGN GPW NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę, wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D oraz wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
DEKPOL DEK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.
HYDROTOR HDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
IFSA IFR GPW Scalenie akcji w stosunku 2:1.
IMCOMPANY IMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.878.000 akcji zwykłych na okaziciela.
LKDESIGN LKS NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LUG LUG NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW NWZA ws. użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.