Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 maja 2015

BUDIMEX BDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,11 zł na akcję.
KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AGROMA AGM NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
AITON AIT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APS APS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
AZTEC AZC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
BIPROMET BPM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ESSYSTEM ESS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ICPGROUP ICP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KERDOS KRS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu i zmiany zasad wynagradzania RN.
MWTRADE MWT GPW Wypłata dywidendy 1,02 zł na akcję.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PROVIDENT IPF GPW Wypłata dywidendy 0,08 GBP na akcję.
S4E S4E NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SANTANDER SAN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 256.046.919 akcji zwykłych.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TREX TRX NC Publikacja raportu za 2014 rok.
UNIWHEELS UNW GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.400.000 akcji zwykłych na okaziciela.
VERBICOM VRB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.