Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 kwietnia 2011

KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PGNIG PGN GPW WZA
SANPL SPL GPW WZA
ASSECOBS ABS GPW WZA
ASSECOSLO ACS GPW WZA
BACD GPW WZA
BSCDRUK BSC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
C2A C2A NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H.
DIGATE DGT NC Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DRUKPAK DRU NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ECNOLOGY ECN NC Debiut spółki na NC.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FMG FMG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IMCOMPANY IMC GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
M4B M4B NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 668 358 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SSI SSI NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
TIM TIM GPW WZA
Altria Group MO.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EMC EMC.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.