Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 sierpnia 2016

PGNIG PGN GPW Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
AGORA AGO GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
EDINVEST EDI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GROCLIN GCN GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SEKA SEA NC NWZA ws. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
STARFIT SFI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.