Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 września 2014

CCC CCC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na: obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice, na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze oraz na obniżenie cen wywoławczych dla nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.
AVIASG ASG GPW NWZA
BAUMAL BAU NC NWZA ws. powołania członków RN.
ECARD ECD GPW Scalenie akcji w stosunku 8:1.
IZOLACJA IZO GPW Scalenie akcji w stosunku 3:1.
JHMDEV JHM GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D, pozbawienia prawa poboru akcji serii C i D oraz zmiany statutu.
MERLINGRP MRG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
MIRBUD MRB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.492.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
NORTCOAST NCT GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PROTEKTOR PRT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
TFONE TFO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.