Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 grudnia 2015

PGNIG PGN GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ACE ACE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GEOTREKK GTK NC NWZA ws. zmiany statutu przewidującą m.in. zmianę firmy (nazwy) spółki, zmianę siedziby spółki oraz istotną zmianę przedmiotu działalności spółki.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu.
INFOSYS IFS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB MLB NC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,07 zł na akcję.
MNI MNI GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 9 NWZ z 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
MOSTALWAR MSW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
OEX OEX GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
QUANTUM QNT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
VIDIS VDS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r.–30.06.2015 r., wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia środków pozostałych z kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.