Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 sierpnia 2017

PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EGB EGB NC NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN nowej kadencji.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PLAY PLY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.708.444 akcji zwykłych.
SLEEPZAG SLZ GPW ZWZA
TELESTR TLS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
TREX TRX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.