Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 maja 2018

EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SANPL SPL GPW ZWZA ws. m.in. podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AATHOLD AHL GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
BAHOLDING BAH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
CZARNKOW BRO NC Publikacja raportu za 2017 rok.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IIAAV IIA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
IMPEL IPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERCARS CAR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
MOL MOL GPW Wypłata dywidendy 127,5 HUF na akcję.
NOVINA NOV NC Publikacja raportu za 2017 rok.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ULMA ULM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Alstom ALO.FR Euronext Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.