Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 4 czerwca 2020

ENEA ENA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASBIS ASB GPW Wypłata dywidendy 0,075 USD na akcję.
ASSECOPOL ACP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
CZARNKOW BRO NC Publikacja raportu za 2019 rok.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FACHOWCY FAV NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
GALVO GAL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF nr 9 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
KGL KGL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
LENTEX LTX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
MENNICA MNC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORIONINV ORN GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PASSUS PAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PCCROKITA PCR GPW Wypłata dywidendy 3,41 zł na akcję.
RYVU RVU GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VRFACTORY VRF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.