Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 sierpnia 2012

PGE PGE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,83 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników ZRG Krosno Sp. z o.o. w Krośnie oraz byłych pracowników Centrali Spółki PGNiG S.A.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BUDOSTAL5 BL5 NC NWZA ws. wyborów do RN.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. zmiany uchwały NWZ nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
DATAWALK DAT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
EKOBOX EBX NC Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
EMCINSMED EMC GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EUIMPLANT EUI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na emitowanie obligacji oraz zmian w statucie.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii B.
MERIT MEI NC Debiut spółki na NC.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ORIONINV ORN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,62 zł na akcję.
PCZ PCZ NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
VRG VRG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
BHP Billiton BLT.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.