Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 czerwca 2016

KGHM KGH GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
LOTOS LTS GPW ZWZA ws. min. pokrycia straty netto za rok 2015.
PGE PGE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGNIG PGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2015 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2015 rok.
APOLLO APC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
ARCHICOM ARH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję oraz prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,40 zł na akcję.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
ATENDE ATD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATM ATM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
BAHOLDING BAH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2015.
BIOTON BIO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BVT BVT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
CARLSON CAI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
CDRL CDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
COLIAN COL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 roku i przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego.
CTE CTE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DSTREAM DOW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
EKOEXPORT EEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ESTAR EST GPW ZWZA
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GOTFI GTF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2015.
GREENENER GRE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia lub rozwiązania spółki.
HORTICO HOR NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
IMPERIO IMP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o na rzecz członków zarządu oraz zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów zobowiązujących do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz członków zarządu.
KREZUS KZS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
MAKARONPL MAK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
MARKA MRK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MCI MCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,76 zł na akcję.
METAVERSUM MET NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. oraz dalszego istnienia spółki.
METROPOLIS MRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
MIDAS MDS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz emisji obligacji.
MORIZON MZN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
NETMEDIA NEM GPW ZWZA ws. m.in. podział zysku netto.
NEWAG NWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 i przeznaczenia kapitału zapasowego.
NOTORIA NTS NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ORPHEE ORP NC ZWZA
PEMANAGER PEM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,41 zł na akcję.
PFMEDICAL PFM NC ZWZA ws. m.n. sposobu pokrycia straty za 2015 r. oraz wyrażania zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
PLAZACNTR PLZ GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PLGROUP PLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, umorzenia akcji serii B i zmniejszenia kapitału zakładowego, zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji, zmiany nazwy spólki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
POLNORD PND GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
REVITUM REV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ROBYG ROB GPW ZWZA ws. m.in. podziale zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji akcji serii H.
SANOK SNK GPW ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
SEKA SEA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy.
SFKPOLKAP SFK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
SOFTBLUE SBE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ZEPAK ZEP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.