Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 sierpnia 2019

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MILLENNIUM MIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 200 akcji serii A.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PGNIG PGN GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CDA CDA NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LIVECHAT LVC GPW NWZA ws. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PHOTON PEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RELPOL RLP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
TELEMEDPL TMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 881.646 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
VISION VIV NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.