Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 grudnia 2010

PGNIG PGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek.
AQUABB AQU NC Debiut spółki na NC (przejście z rynku notowań BondSpot).
AWBUD AWB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
GROCLIN GCN GPW NWZA ws. wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki pod firmą Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o.
IZOSTAL IZS GPW Początek zapisów w transzy instytucjonalnej i indywidualnej.
KOMFORTKM KKM NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych.
KREC KRC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia ze spółką zależną pod firmą MDJ sp. z o. o., podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu.
MCI MCI GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz dematerializacji akcji.
MWTRADE MWT GPW NWZA
NTTSYSTEM NTT GPW NWZA ws. zmian w statucie.
OPTEAM OPM GPW NWZA ws. połączenia z ELEKTRA Sp. z o.o.
PCCINTER PCI GPW NWZA
TMSBROKER TMS NC Początek zapisów na akcje spółki.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.