Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 5 marca 2014

PGNIG PGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
APLISENS APN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
ATLANTIS ATS GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
BNPPPL BNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HAMBURGER MRH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii G do obrotu do obrotu na NC, połączenia Mr Hamburger SA ze spółką Mr Hamburger Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
LOTOS LTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MBFGROUP MBF NC NWZA ws. m.in. powołania członka RN oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NOVAVISGR NVG GPW NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ONE2ONE O2O GPW NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze: emisji akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru i zmiany statutu.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
Carrefour CA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.