Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 marca 2019

DINOPL DNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JSW JSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KGHM KGH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PGNIG PGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATREM ATR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BNPPPL BNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BOS BOS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CAPITEA CAP GPW NWZA ws. zmian w RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
CCC CCC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 943.227 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
CZARNKOW BRO NC NWZA ws. wyboru członka RN.
ENERGA ENG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GETINOBLE GNB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
KOFAMA KFM NC Publikacja raportu za 2018 rok.
MOBRUK MBR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MODECOM MOD NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za 2018 rok.
RONSON RON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za 2018 rok.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
RWE RWE.DE Euronext Publikacja raportu za 2018 rok.