Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 26 listopada 2018

ALIOR ALR GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną banku.
PGNIG PGN GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,07 zł na akcję.
BERLING BRG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Berling S.A., DAO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o. oraz Berling Promotions Sp. z o.o.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany statutu, powołania nowego członka RN oraz wynagrodzenia dla członka RN.
CLOUD CLD GPW NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IAI IAI NC Dzień wykupu akcji spółki przez IAI S.A., Pawła Fornalskiego, Sebastiana Mulińskiego i MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie 36,78 zł za akcję.
IDMSA IDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.516 akcji zwykłych na okaziciela.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MORIZON MZN GPW NWZA ws. ustalenia zasad wynagrodzenia przewodniczącego RN z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych oraz zmiany statutu.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
NANOGROUP NNG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ONESANO ONO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.