Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 listopada 2018

PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARCHICOM ARH GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 136.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CALESCO CLS NC NWZA ws. zmiany składu RN.
CIECH CIE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GRODNO GRN GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRUPAREC GRC NC NWZA ws. zmiany statutu.
IAI IAI NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SUMMALING SUL NC Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
XBSPROLOG XBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
YOLO YOL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Black Onyx Investments Limited.