Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 3 sierpnia 2017

CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
GRUPAAZOTY ATT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BETACOM BCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ELBUDOWA ELB GPW Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
EMUZYKA EMU NC Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
GORENJE GRV GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MAKOLAB MLB NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
MORIZON MZN GPW NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmiany statutu.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
OPTEAM OPM GPW NWZA ws. m.in. wynagradzania RN, zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu.
ORBIS ORB GPW Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
ORGANIC ORG NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2017 roku.
ROBYG ROB GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 26.309.199 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RONSON RON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
UNIWHEELS UNW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 euro na akcję.
ZEPAK ZEP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,29 zł na akcję.
Aviva AV.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.