Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 marca 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ENEA ENA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KRUK KRU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PGNIG PGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PZU PZU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ALUMETAL AML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CZARNKOW BRO NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z częściowym wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem RN.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
LARK LRK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
OPENFIN OPF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SANTANDER SAN GPW ZWZA
ZUE ZUE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.