Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 3 lipca 2014

PGNIG PGN GPW NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników BUD – GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w likwidacji.
ADASTRA ADA NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013, raportów kwartalnych za IV kwartał 2013 oraz za I kwartał 2014.
ALUMETAL AML GPW Zakończenie budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii A, B i C wśród inwestorów indywidualnych.
AMICA AMC GPW NWZA ws. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i budowli położonych w Wieluniu, potwierdzenia nabycia nieruchomości położonej we Wronkach oraz zmiany statutu.
ASBIS ASB GPW Wypłata dywidendy 0,06 USD na akcję.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 CZK na akcję.
ENAP ENP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
GOBARTO GOB GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
HANDLOWY BHW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,15 zł na akcję.
KRKA KRK GPW ZWZA
OPONEO.PL OPN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
POLNA PLA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
PRAGMAINK PRI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
UNIBEP UNI GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
WBAY WBY NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.