Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 lipca 2011

PGNIG PGN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
TAURONPE TPE GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ASSECOSLO ACS GPW NWZA ws. zmian w statucie.
CALESCO CLS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
CWPE CWP NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ENELMED ENE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
ERS ERS NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru oraz zmiany statutu.
KOGENERA KGN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MISPOL MIP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
PFLEIDER PFL GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
PLASTBOX PLX GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
POLNORD PND GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
PREFABET PBB NC Debiut spółki na NC.
VISION VIV NC WZA
WIDOKEN WDK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WITTCHEN WTN GPW Początek składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Seagate Technology STX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.