Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 lipca 2019

PGNIG PGN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
ABCDATA ABC GPW Dzień wykupu akcji spółki przez MCI Venture Projects po cenie 1,44 zł za akcję.
BORUTA BRU NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INTERSPPL IPO GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
K2INTERNT K2I GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Twitter Inc. TWTR.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.