Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 grudnia 2018

PGNIG PGN GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,07 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
KBJ KBJ NC Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
KRVITAMIN KVT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
PGO PGO GPW NWZA ws. połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia Glinik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach oraz zmiany statutu.
POLNORD PND GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmiany statutu.