Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 czerwca 2020

PGNIG PGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
4MOBILITY 4MB NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ANALIZY AOL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
ARTIFEX ART GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
GAMFACTOR GIF GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
GOBARTO GOB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok oraz pokrycia niepokrytej straty za rok 2018.
INTERFERI INF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 rok.
IZOSTAL IZS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
KGL KGL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019.
MERA MER NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ORBIS ORB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PLANTWEAR PNW NC Publikacja raportu za 2019 rok.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
POLMT PME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
REGNON REG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
STAPORKOW ZUK GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki (pokrycia straty) za rok 2019 oraz kontynuacji działalności spółki.
WADEX WAX GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.