Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 czerwca 2013

PGNIG PGN GPW NWZA ws. połączenia ze spółką PGNiG Energia S.A., wyrażenia zgody na zbycie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników spółek Geofizyka Kraków S.A. oraz PNiG Jasło S.A.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
5THAVENUE 5AH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
ABMSOLID ABM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
ADVERTIGO AVE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ALTA AAT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, założeń Programu Motywacyjnego III, emisji warrantów subskrypcyjnych.
ARTNEWS ATN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ASSETUS ASS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2012 roku.
ASTRO ASR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.
ATMGRUPA ATG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2012.
BERLING BRG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BLOOBER BLO GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
BOMI BMI GPW ZWZA
BPX BPX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
CASPAR CSR GPW ZWZA ws. m.in. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy.
CLOUD CLD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012 oraz uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków zarządu w latach 2013 - 2016.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.
COMPREMUM CPR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
DAMFINW DIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
DANKS DNS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
DATAWALK DAT GPW Pierwszy dzień notowań na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 3,68 zł na akcję.
ECERAMICS ECR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
EFENERGII EFE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
EKANCELAR EKA GPW ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy.
EMPERIA GPW Wypłata dywidendy 0,93 zł na akcję.
EPICTURES EAP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za 2012 r.
ESOTIQ EAH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz zmiany uchwały numer 14/2012 ZWZ z 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru.
EUIMPLANT EUI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2012, scalenia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EXILLON EXL GPW ZWZA
FABRITY FAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
FITEN FTN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
FONECO FNE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
FORTUNA FEG GPW Wypłata dywidendy 0,67 euro na akcję.
GALVO GAL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
GOBARTO GOB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
GRAAL GRL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
GRENEVIA GEA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HYPERION HYP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
I3D I3D NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, pokrycia straty netto z lat ubiegłych, przyjęcia Programu Motywacyjnego.
IAI IAI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
IDH IDH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
INCANA ICA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
JANTAR JAN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
LARK LRK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
LAURENPES LPS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
LOGZACT LGZ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LOKATYBUD LBD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
MED MED NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012.
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MIESZKO MSO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MOMO MOM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
MYCODERN MCD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
NICOGAMES NGS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
NORDEABP NDA GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
PARTNER PRN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
PEMUG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PGO PGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
POLAQUA PQA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,09 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PROCAD PRD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
QUMAK QMK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
ROVESE RSE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
SEKA SEA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
SLR SLR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
TAMEX TOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
TECHMADEX TDX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz nabycia akcji własnych.
TERESA TER GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TERMOEXP TME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
UBOATLINE UBT NC ZWZA ws. m.in. w sprawie podziału zysku za 2012 r. oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki, to jest serii A, B, C do obrotu na rynku regulowanym.
UNIVERSE UNV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
URLOPYPL URL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
WILBO WLB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
ZEPAK ZEP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.