Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 6 grudnia 2012

PGNIG PGN GPW NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego na wypłaty jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników spółki PGNiG Technologie S.A., zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie do 61 601 600 zwykłych imiennych akcji serii C spółki PGNiG TERMIKA S.A., przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego za 2011 r. i in.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,40 zł na akcję.
CFSA CFS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CZTOREBKA CZT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. Początek budowania księgi popytu.
EKO EKO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o.
FMOZAROW FMO NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
KOFOLA KFL GPW Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.
MEW MSA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MGMSYS MGM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MIRBUD MRB GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
PEKAES PEK GPW NWZA ws. powołania członka RN.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 4 zł na akcję.