Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 maja 2011

PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,80 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. i udziałów spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym.
BUDIMEX BDX GPW WZA
DOMDEV DOM GPW WZA
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HORNIGOLD HRL NC Debiut spółki na NC.
KOMPAP KMP GPW WZA
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ONERAY ORI NC Publikacja raportu za 2010 rok.
S4E S4E NC Publikacja raportu za 2010 rok.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 45 zł na akcję.
SABMiller SAB.UK LSE Publikacja raportu za 2010 rok.