Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 maja 2018

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.691 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALUMETAL AML GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATENDE ATD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BENEFIT BFT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BIOMEDLUB BML GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BIZTECH BTK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku.
CLNPHARMA CLN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2017 rok.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LENTEX LTX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MBANK MBK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,15 zł na akcję.
METAVERSUM MET NC NWZA ws. zmiany statutu.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PREFAGRP PFG NC Publikacja raportu za 2017 rok.
PRESTO PST NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
TAXNET TXN NC NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie akcji własnych spółki, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WITTCHEN WTN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.