Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 sierpnia 2019

GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KETY KTY GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HOLLYWOOD HLD GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
IMCOMPANY IMC GPW Dzień ustalenia prawa do śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.
KONSSTALI KST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
QUMAK QMK GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RELPOL RLP GPW Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
ROVITA ROV NC NWZA ws. powołania RN na nową kadencję.
TRANSPOL TRN GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.