Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 maja 2017

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GTC GTC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARCHICOM ARH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ATMGRUPA ATG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
BALTICINV BCI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CANNABIS CBD NC Odstąpienie od oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C, na skutek zakazu dalszego jej prowadzenia.
CLNPHARMA CLN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COGNOR COG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
DOMDEV DOM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ECERAMICS ECR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERS ERS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
EXOUPOS GEU NC NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A i B oraz zmian w składzie RN.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
IMPEXMET IPX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
IMS IMS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
INPOST IPT GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
INTEGERPL ITG GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za 2016 rok.
KPPD KPD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.
LENTEX LTX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
MEDIATEL MTL GPW NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 5,75 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2016 roku, połączenia ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, połączenia ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oraz połączenia ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TOWERINV TOW GPW NWZA ws. sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru.
VERBICOM VRB NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panią Magdaleną Koch – Zając oraz z panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy.
VIVID VVD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
YOLO YOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
Costco Wholesale COST.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.