Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 czerwca 2021

KGHM KGH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
4MASS 4MS NC Dzień pierwszego notowania na NC 111.697.782 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ABSINVEST AIN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
BLOOBER BLO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
CASPAR CSR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz podziału (splitu) akcji.
CCS CCS NC ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CYBERFLKS CBF GPW Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
FABRITY FAB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
FEERUM FEE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
GRMEDIA GME NC Wypłata I raty dywidendy.
IPOPEMA IPE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 r.
KOMPAP KMP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
LEGIMI LEG NC NWZA ws. wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu.
MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
MOSTALPLC MSP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
OUTDOORZY OUT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
PURE PUR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2020.
RAEN RAE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu IV kwartał 2020 roku.
SHOPER SHO GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ULTGAMES ULG GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
WIRTUALNA WPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.