Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 marca 2020

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PGNIG PGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PZU PZU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DEVELIA DVL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za 2019 rok.
GAMEOPS GOP GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
LOTOS LTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LUBAWA LBW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MOBRUK MBR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,51 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW NWZA ws. połączenia spółki Wielton S.A. i Wielton Investment Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.