Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 sierpnia 2011

GRUPAAZOTY ATT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych akcji spółki PGNiG ENERGIA S.A.
ACARTUS ACA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ALFASTAR ALF NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ATREM ATR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BALTICINV BCI NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EZO EZO NC NWZA ws. zmian w statucie.
FABRFORMY FFO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INDATA IDT GPW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ITMTRADE ITM GPW Debiut spółki na NC.
KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KOGENERA KGN GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
LUXMEDTRI LXT NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ROTOPINO ROT NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RUNICOM RUN NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
SAKANA SKN NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Cisco CSCO.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.