Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 sierpnia 2020

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A."., wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów.
JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KETY KTY GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ABAK ABK NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ARTP TYP NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto spółki w roku obrotowym 2019.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2019.
EXIMIT EXM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
FABRITY FAB GPW ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 r.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IMCOMPANY IMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 euro na akcję.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PASSUS PAS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASTBOX PLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PRIVRNT RNT NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
VRFACTORY VRF NC NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz zmian w składzie RN.
Alibaba BABA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.