Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 czerwca 2017

ALIOR ALR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
KRUK KRU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
06MAGNA 06N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ABMSOLID ABM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
AERFINANC AER NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok obrotowy 2016, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie.
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
APANET APA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ARCUS ARC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ASMGROUP ASM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
ASTRO ASR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
BALTICON BLT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
BIOERG BER NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
CANNABIS CBD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
CCS CCS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
CFI CFI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016.
COLUMBUS CLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2016, pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.
CPGROUP CPG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe, przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz sposobu zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2016.
CTE CTE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DANKS DNS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
DATAWALK DAT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r.
DDISTANCE DDI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DEKPOL DEK GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
DEVORAN DEV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DIGITANET DIG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
EFENERGII EFE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
EZO EZO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
FASTFIN FFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
FEMTECH FEM NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
FINTECH FTH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
FOOTHILLS FTL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GEOTERM GTP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
GWARANT GWR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
HETAN HTN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
HIPOWERSA HPE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
HOLLYWOOD HLD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
INDATA IDT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
INFRA IFA NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
INTERCARS CAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
INVESTEKO IVE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 r. oraz podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii F1.
INVICO IVC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
KERDOS KRS GPW ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz scalenia akcji.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
KORBANK KOR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
LAURENPES LPS NC ZWZA ws. m.in. zysku/straty za rok 2016.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
LOGZACT LGZ NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
MAKARONPL MAK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MEDGALIC MGC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
MERLINGRP MRG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MFO MFO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
MINOX MNX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
MOJ MOJ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
MOMO MOM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
NTVSA NTV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ODLEWNIE ODL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPENNET OPE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
ORPHEE ORP NC ZWZA
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PCCINTER PCI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2016 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PEMANAGER PEM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
PGMSA PMG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
PJPMAKRUM PJP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
POLICE PCE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
POLMT PME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
POLNORD PND GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PRESTO PST NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
QUBICGMS QUB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych.
REDAN RDN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
REGNON REG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ROBINSON RBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ROCCA RCA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
SEDIVIO SED NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
SEKA SEA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016r. i wypłaty dywidendy oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku NC.
SFERANET SFN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
SFKPOLKAP SFK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
SILVANO SFG GPW ZWZA
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
TAMEX TOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TOYA TOA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
TREX TRX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
UNFOLD UNF GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
VELTO VEL NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
VINDEXUS VIN GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
WBAY WBY NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.