ROBINSON

Data Spółka Wydarzenie
16 września 2024 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
1 lipca 2024 ROBINSON Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
24 czerwca 2024 ROBINSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
21 czerwca 2024 ROBINSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 czerwca 2024 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.
28 marca 2024 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
15 marca 2024 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
19 stycznia 2024 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2023.
14 września 2023 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
30 czerwca 2023 ROBINSON Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
23 czerwca 2023 ROBINSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
22 czerwca 2023 ROBINSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
14 czerwca 2023 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
12 kwietnia 2023 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
17 marca 2023 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
18 stycznia 2023 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
14 września 2022 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
30 czerwca 2022 ROBINSON Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
24 czerwca 2022 ROBINSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
23 czerwca 2022 ROBINSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 czerwca 2022 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
25 marca 2022 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
17 marca 2022 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
18 stycznia 2022 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
14 września 2021 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
30 czerwca 2021 ROBINSON Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
23 czerwca 2021 ROBINSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
22 czerwca 2021 ROBINSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 czerwca 2021 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
22 kwietnia 2021 ROBINSON ZWZA ws. m. in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
17 marca 2021 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
18 stycznia 2021 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
14 września 2020 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
15 czerwca 2020 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
2 kwietnia 2020 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13 marca 2020 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
5 marca 2020 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
13 grudnia 2019 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
12 września 2019 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
11 lipca 2019 ROBINSON Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
5 lipca 2019 ROBINSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
4 lipca 2019 ROBINSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
13 czerwca 2019 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
17 kwietnia 2019 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
21 marca 2019 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
15 marca 2019 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
14 grudnia 2018 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
13 września 2018 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
13 lipca 2018 ROBINSON Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
26 czerwca 2018 ROBINSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
25 czerwca 2018 ROBINSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
14 czerwca 2018 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
27 marca 2018 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
16 marca 2018 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
1 marca 2018 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
15 grudnia 2017 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
14 września 2017 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
17 lipca 2017 ROBINSON Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
30 czerwca 2017 ROBINSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
29 czerwca 2017 ROBINSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 czerwca 2017 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
31 marca 2017 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bądź na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
17 marca 2017 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
3 marca 2017 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
15 grudnia 2016 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
14 września 2016 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
17 czerwca 2016 ROBINSON Dzień pierwszego notowania na NC 306.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 czerwca 2016 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
25 kwietnia 2016 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
29 marca 2016 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
16 marca 2016 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
15 grudnia 2015 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 września 2015 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
15 czerwca 2015 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 kwietnia 2015 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych oraz do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i w sprawie zmiany statutu.
3 kwietnia 2015 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
17 marca 2015 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
15 grudnia 2014 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
1 grudnia 2014 ROBINSON NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup przez członka zarządu obligacji wyemitowanych przez spółkę.
10 września 2014 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 czerwca 2014 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
30 kwietnia 2014 ROBINSON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
3 kwietnia 2014 ROBINSON Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
17 marca 2014 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
17 grudnia 2013 ROBINSON Pierwszy dzień notowań na NC 112.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 grudnia 2013 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
4 listopada 2013 ROBINSON NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego i na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, celem zabezpieczenia kredytu.
14 września 2013 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 czerwca 2013 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
10 kwietnia 2013 ROBINSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
14 marca 2013 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
12 marca 2013 ROBINSON Publikacja raportu za 2012 rok.
14 grudnia 2012 ROBINSON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ROBINSON NWZA ws. powołania nowego członka RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, wyrażenia zgody na udzielenie przez członków zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i kredytów bankowych, jakie będą udzielane w przyszłości.
14 listopada 2012 ROBINSON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i D.
14 września 2012 ROBINSON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 czerwca 2012 ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 ROBINSON WZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy oraz skupu akcji własnych.
14 marca 2012 ROBINSON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 stycznia 2012 ROBINSON Publikacja raportu za 2011 rok.
20 grudnia 2011 ROBINSON NWZA ws. uchylenia uchwały 4 WZA z 31 sierpnia 2011, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
31 sierpnia 2011 ROBINSON NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
3 czerwca 2011 ROBINSON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
1 czerwca 2011 ROBINSON Debiut spółki na NC.