ASMGROUP

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 ASMGROUP NWZA ws. przedstawienia przez zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej spółki na rok 2024.
30 maja 2024 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
2 października 2023 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
12 czerwca 2023 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2023 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
12 maja 2023 ASMGROUP Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 rok oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 kwietnia 2023 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanych raportów za I i III kwartał 2022 roku.
19 grudnia 2022 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
27 października 2022 ASMGROUP NWZA ws. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
5 maja 2022 ASMGROUP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,77 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Falanghina sp. z o.o., Tatianę Pikula, Marcina Skrzypiec, Jakuba Pikula, Włodzimierza Skrzypiec, Szymona Pikula, Wiktora Pikula, Konrada Fila oraz Amos Group.
22 kwietnia 2022 ASMGROUP Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Falanghina sp. z o.o., Tatianę Pikula, Marcina Skrzypiec, Jakuba Pikula, Włodzimierza Skrzypiec, Szymona Pikula, Wiktora Pikula, Konrada Fila oraz Amos Group z 0,65 zł na 0,77 zł za sztukę.
19 kwietnia 2022 ASMGROUP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Falanghina sp. z o.o., Tatianę Pikula, Marcina Skrzypiec, Jakuba Pikula, Włodzimierza Skrzypiec, Szymona Pikula, Wiktora Pikula, Konrada Fila oraz Amos Group.
29 listopada 2021 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 września 2021 ASMGROUP NWZA ws. odwołania oraz powołania członków RN.
31 maja 2021 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 ASMGROUP NWZA ws. odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec spółki, odwołania i powołania członków RN.
30 kwietnia 2021 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
22 kwietnia 2021 ASMGROUP NWZA ws. ewentualnego określenia liczby członków RN nowej kadencji odmiennie od liczby członków RN poprzedniej kadencji, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków do indywidualnego nadzoru, uzupełniającego powołania członków RN, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17 grudnia 2020 ASMGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie.
30 listopada 2020 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 października 2020 ASMGROUP NWZA ws. dalszego istnienia ASM GROUP S.A.
30 września 2020 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 sierpnia 2020 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
29 lipca 2020 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
7 stycznia 2020 ASMGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółę umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN.
29 listopada 2019 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
3 września 2019 ASMGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz z członkiem RN.
26 czerwca 2019 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
7 marca 2019 ASMGROUP NWZA ws. powołania nowego członka RN.
29 listopada 2018 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 września 2018 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
7 czerwca 2018 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 listopada 2017 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
17 lipca 2017 ASMGROUP Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
30 czerwca 2017 ASMGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
29 czerwca 2017 ASMGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
21 czerwca 2017 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
28 grudnia 2016 ASMGROUP NWZA ws. uruchomienia programu emisji obligacji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych spółki oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.
14 listopada 2016 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 września 2016 ASMGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
14 września 2016 ASMGROUP Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 3.263.357 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC.
16 sierpnia 2016 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
4 sierpnia 2016 ASMGROUP NWZA ws. powołania członka RN.
27 czerwca 2016 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
24 maja 2016 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 kwietnia 2016 ASMGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A.
29 lutego 2016 ASMGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 lutego 2016 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
28 grudnia 2015 ASMGROUP NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 (6/2014) NWZ z 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 lipca 2015 ASMGROUP NWZA ws. zmiany w składzie RN.
26 czerwca 2015 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
11 czerwca 2015 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
15 grudnia 2014 ASMGROUP NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B i C do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 ASMGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ASMGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 ASMGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
12 czerwca 2014 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 ASMGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
26 lutego 2014 ASMGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie od Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
13 lutego 2014 ASMGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 stycznia 2014 ASMGROUP NWZA ws. powołania członka RN.
6 listopada 2013 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
7 sierpnia 2013 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.
22 maja 2013 ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
8 maja 2013 ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 ASMGROUP Debiut spółki na NC.