RADPOL

Data Spółka Wydarzenie
28 października 2021 RADPOL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
11 października 2021 RADPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
17 września 2021 RADPOL NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
10 września 2021 RADPOL NWZA ws. zmiany statutu, określenia liczby członków RN, odwołania lub powołania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
10 września 2021 RADPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
9 września 2021 RADPOL Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
27 lipca 2021 RADPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
28 czerwca 2021 RADPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
24 maja 2021 RADPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
29 kwietnia 2021 RADPOL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
18 marca 2021 RADPOL Publikacja raportu za 2020 rok.
5 listopada 2020 RADPOL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 listopada 2020 RADPOL NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
20 sierpnia 2020 RADPOL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
17 sierpnia 2020 RADPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
8 lipca 2020 RADPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.
26 czerwca 2020 RADPOL Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF z 1,32 zł na 2,00 zł za sztukę.
3 czerwca 2020 RADPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.
7 maja 2020 RADPOL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 RADPOL Publikacja raportu za 2019 rok.
30 października 2019 RADPOL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
22 sierpnia 2019 RADPOL Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
12 sierpnia 2019 RADPOL NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
25 czerwca 2019 RADPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
9 maja 2019 RADPOL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
3 kwietnia 2019 RADPOL Publikacja raportu za 2018 rok.
29 października 2018 RADPOL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
22 sierpnia 2018 RADPOL Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
18 czerwca 2018 RADPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
16 maja 2018 RADPOL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
18 kwietnia 2018 RADPOL Publikacja raportu na 2017 rok.
26 października 2017 RADPOL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
5 października 2017 RADPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
10 sierpnia 2017 RADPOL Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
19 lipca 2017 RADPOL Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E w ramach wykonywania prawa poboru.
14 lipca 2017 RADPOL Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii E.
6 lipca 2017 RADPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.540.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
6 lipca 2017 RADPOL Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii E.
5 lipca 2017 RADPOL Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E w ramach wykonywania prawa poboru.
30 czerwca 2017 RADPOL Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
29 czerwca 2017 RADPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych.
11 czerwca 2017 RADPOL NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej i in.
11 maja 2017 RADPOL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 RADPOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lutego 2017 roku oraz zmiany statutu.
21 marca 2017 RADPOL Publikacja raportu za 2016 rok.
22 lutego 2017 RADPOL NWZA ws. zmian w składzie RN.
7 lutego 2017 RADPOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej.
27 października 2016 RADPOL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
4 sierpnia 2016 RADPOL Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
17 maja 2016 RADPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
10 maja 2016 RADPOL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 RADPOL Publikacja raportu za 2015 rok.
30 listopada 2015 RADPOL NWZA ws. połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
9 listopada 2015 RADPOL Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
28 października 2015 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
25 sierpnia 2015 RADPOL Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
10 sierpnia 2015 RADPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
7 sierpnia 2015 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
7 sierpnia 2015 RADPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
24 czerwca 2015 RADPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
19 czerwca 2015 RADPOL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 kwietnia 2015 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 RADPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
1 grudnia 2014 RADPOL NWZA ws. połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu.
28 października 2014 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
7 sierpnia 2014 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
1 sierpnia 2014 RADPOL Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
14 lipca 2014 RADPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
10 lipca 2014 RADPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
6 maja 2014 RADPOL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
29 kwietnia 2014 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 RADPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 stycznia 2014 RADPOL NWZA ws. wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla członków zarządu, uchylenia uchwały nr 4 WZA z dnia 10.02.2012r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
28 października 2013 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 RADPOL Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
7 sierpnia 2013 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
23 lipca 2013 RADPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
19 lipca 2013 RADPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
25 kwietnia 2013 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 RADPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
7 marca 2013 RADPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
10 grudnia 2012 RADPOL NWZA ws. połączenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z Rurgaz sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.
31 października 2012 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
12 września 2012 RADPOL Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
21 sierpnia 2012 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
11 lipca 2012 RADPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
9 lipca 2012 RADPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
30 kwietnia 2012 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
11 kwietnia 2012 RADPOL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
12 marca 2012 RADPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
31 stycznia 2012 RADPOL NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu.
16 grudnia 2011 RADPOL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
3 listopada 2011 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
19 sierpnia 2011 RADPOL NWZA ws. upoważnienia do nabywania akcji własnych, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych oraz dokonania zmian w kapitałach własnych oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
17 sierpnia 2011 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 maja 2011 RADPOL Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
12 maja 2011 RADPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
10 maja 2011 RADPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
5 maja 2011 RADPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 RADPOL WZA
10 marca 2011 RADPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
10 lutego 2011 RADPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
5 listopada 2010 RADPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4 listopada 2010 RADPOL Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.