PRESTO

Data Spółka Wydarzenie
19 sierpnia 2021 PRESTO Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
14 sierpnia 2021 PRESTO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
12 grudnia 2019 PRESTO NWZA ws. zmiany składu RN oraz powołania rewidenta.
14 listopada 2018 PRESTO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PRESTO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
3 lipca 2018 PRESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
1 czerwca 2018 PRESTO Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
31 maja 2018 PRESTO Publikacja raportu za 2017 rok.
25 maja 2018 PRESTO Scalenie akcji w stosunku 3:1.
23 maja 2018 PRESTO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 maja 2018 PRESTO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 PRESTO Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
16 kwietnia 2018 PRESTO NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.
14 lutego 2018 PRESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
20 grudnia 2017 PRESTO NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D, zmiany statutu oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
22 listopada 2017 PRESTO Dzień pierwszego notowania na NC 50.000.000 akcji serii C oraz 2.516.601 akcji serii D.
14 listopada 2017 PRESTO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 PRESTO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 PRESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
30 maja 2017 PRESTO Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 PRESTO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PRESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PRESTO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
9 września 2016 PRESTO Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
12 sierpnia 2016 PRESTO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
25 lipca 2016 PRESTO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 czerwca 2016 PRESTO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
25 maja 2016 PRESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
13 maja 2016 PRESTO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 PRESTO Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 PRESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
14 listopada 2015 PRESTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 października 2015 PRESTO NWZA ws. zmiany statutu.
17 września 2015 PRESTO Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
17 sierpnia 2015 PRESTO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
14 sierpnia 2015 PRESTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PRESTO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
13 lipca 2015 PRESTO NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 ZWZ z dnia 19 maja 2015 roku.
19 maja 2015 PRESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
15 maja 2015 PRESTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
7 kwietnia 2015 PRESTO Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
30 marca 2015 PRESTO NWZA ws. emisji obligacji serii B.
15 lutego 2015 PRESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PRESTO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 PRESTO NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 PRESTO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
16 czerwca 2014 PRESTO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
30 maja 2014 PRESTO Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PRESTO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PRESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 listopada 2013 PRESTO NWZA ws. powołania członka RN oraz zgody na aport nieruchomości.
14 listopada 2013 PRESTO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PRESTO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
5 sierpnia 2013 PRESTO NWZA ws. zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 10 kwietnia 2013 roku.
15 maja 2013 PRESTO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
10 kwietnia 2013 PRESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz emisji obligacji.
23 marca 2013 PRESTO Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 PRESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 lutego 2013 PRESTO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
8 lutego 2013 PRESTO Pierwszy dzień notowań na NC 30.000.000 akcji serii A i 4.000.000 akcji serii B.
7 lutego 2013 PRESTO Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 września 2012 PRESTO Debiut spółki na NC.