KERDOS

Data Spółka Wydarzenie
19 kwietnia 2018 KERDOS Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
15 listopada 2017 KERDOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 KERDOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
29 czerwca 2017 KERDOS ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz scalenia akcji.
15 maja 2017 KERDOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 kwietnia 2017 KERDOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
21 marca 2017 KERDOS NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Kerdos Group S. A. w restrukturyzacji oraz Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji, obniżenia kapitału zakładowego celem pokrycia straty roku obrotowego 2015, wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych oraz spółek powiązanych, zmiany statutu.
14 listopada 2016 KERDOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 KERDOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 KERDOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
16 maja 2016 KERDOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 KERDOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
30 grudnia 2015 KERDOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
18 listopada 2015 KERDOS NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN, powołania nowych członków RN, powołania audytora do spraw szczególnych w celu weryfikacji zasadności transakcji zakupu udziałów spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, zmiany § 6 statutu.
13 listopada 2015 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
12 sierpnia 2015 KERDOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.328.162 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
5 czerwca 2015 KERDOS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany statutu.
8 maja 2015 KERDOS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu i zmiany zasad wynagradzania RN.
7 maja 2015 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 KERDOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
24 listopada 2014 KERDOS Początek notowań spółki HYGIENIKA (HGN) pod nazwą KERDOS (KRS), w związku ze zmianą firmy.
12 listopada 2014 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 lipca 2014 KERDOS NWZA ws. m.in. zbycia przedsiębiorstwa na rzecz MR. HOUSE EUROPE SA z siedzibą w Lublińcu oraz zmiany statutu.
23 lipca 2014 KERDOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
9 czerwca 2014 KERDOS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
28 maja 2014 KERDOS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
23 maja 2014 KERDOS Początek przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
22 maja 2014 KERDOS Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii I.
21 maja 2014 KERDOS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
19 maja 2014 KERDOS Początek budowania księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych na akcje serii I.
15 maja 2014 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 KERDOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 KERDOS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F i pozbawienia w całości prawa poboru ww. warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii F w związku z emisją ww. warrantów uprawniających do objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
20 września 2013 KERDOS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
30 sierpnia 2013 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
23 lipca 2013 KERDOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.930.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
27 maja 2013 KERDOS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej.
15 maja 2013 KERDOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 KERDOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
27 grudnia 2012 KERDOS NWZA ws. powołania członka RN i zmiany statutu.
26 listopada 2012 KERDOS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
29 października 2012 KERDOS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 KERDOS Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
7 sierpnia 2012 KERDOS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz zmiany statutu.
10 lipca 2012 KERDOS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz zmiany statutu.
12 czerwca 2012 KERDOS WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok oraz pokrycia strat z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008.
15 maja 2012 KERDOS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 KERDOS Publikacja raportu za 2011 rok.
31 stycznia 2012 KERDOS NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
4 stycznia 2012 KERDOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
14 listopada 2011 KERDOS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 KERDOS Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
16 czerwca 2011 KERDOS WZA
5 maja 2011 KERDOS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 KERDOS Publikacja raportu za 2010 rok.