Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 czerwca 2016

CYFRPLSAT CPS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.
AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ABMSOLID ABM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
ABSINVEST AIN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
AEDES AED NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
AERFINANC AER NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok obrotowy 2015.
AIRWAY AWM GPW ZWZA ws.m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
APANET APA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
ATREM ATR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
B2BPARTNER B2B NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
BDF BDF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BEDZIN BDZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BIOMAXIMA BMX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLOOBER BLO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BRASTER BRA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 505.734 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BROADGATE BDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
BUMECH BMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CALESCO CLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CASPAR CSR GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
CFI CFI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015 oraz podziału akcji (splitu akcji).
CIECH CIE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
COGNOR COG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
DATAWALK DAT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
DIGITANET DIG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
DORADCY24 D24 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
EFENERGII EFE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
EKIPA EEE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
EPIGON EPI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ERGIS EGS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz programu motywacyjnego.
EZO EZO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FINHOUSE FIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
FOOTHILLS FTL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FORBUILD FRB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.
GLOBALTR GTR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GRAAL GRL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
GWARANT GWR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
HAMBURGER MRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz istnienia spółki.
HEFAL HEF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
HFTGROUP HFT NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HYPERION HYP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
ICPGROUP ICP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
IMMOBILE GKI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok, połączenia ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o., wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy.
INVESTEKO IVE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz emisji obligacji serii C.
IPOPEMA IPE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
JANTAR JAN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
JHMDEV JHM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
JWCONSTR JWC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KERDOS KRS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
KLEBAINV KIN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok.
KORBANK KOR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
KRVITAMIN KVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
LAURENPES LPS NC ZWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
LKDESIGN LKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MEDGALIC MGC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,76 zł na akcję.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz scalenia akcji w stosunku 1:10.
MGAMES MGS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MOVGAMVR MVR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
NEXITY NXG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
NFPL NFP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.
NTTSYSTEM NTT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
OPENNET OPE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
OPTIGIS OPI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ORZBIALY OBL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PEMANAGER PEM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,41 zł na akcję.
PETROLINV OIL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PFLEIDER PFL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej, zmiany firmy i siedziby oraz zmiany statutu.
PROCHEM PRM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
PROMISE PRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
RAFAMET RAF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2015.
REDAN RDN GPW Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską, Teresę Wiśniewską, Redral spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, po 2,07 zł za sztukę.
REGNON REG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji.
ROVESE RSE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na GPW.
SILVANO SFG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
STEMCELLS SCS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
SYMBIO SYM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TAMEX TOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
TECHMADEX TDX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
TESGAS TSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
VEE VEE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015.
VINDEXUS VIN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
VRG VRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2015.
WASKO WAS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych.