SYMBIO

Data Spółka Wydarzenie
10 stycznia 2023 SYMBIO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
30 grudnia 2019 SYMBIO Publikacja korekty raportu za 2018 rok.
29 listopada 2019 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
19 sierpnia 2019 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
10 maja 2019 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
5 lutego 2019 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
15 stycznia 2019 SYMBIO NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2018 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 października 2018 SYMBIO NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2018 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
7 maja 2018 SYMBIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
7 maja 2018 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 SYMBIO Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
27 października 2017 SYMBIO NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
11 sierpnia 2017 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 SYMBIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za lata 2015-2016.
31 maja 2017 SYMBIO Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
20 października 2016 SYMBIO Dzień pierwszego notowania na NC 3.431.323 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
12 sierpnia 2016 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 SYMBIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
20 maja 2016 SYMBIO Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
24 lutego 2016 SYMBIO Zakończenie zapisów na akcje serii I.
12 lutego 2016 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 lutego 2016 SYMBIO Początek zapisów na akcje serii I.
8 lutego 2016 SYMBIO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
26 stycznia 2016 SYMBIO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru oraz zmiany statutu.
13 listopada 2015 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 SYMBIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na zmianę siedziby spółki oraz wyrażenia zgody na zamknięcie oddziału spółki w Lublinie.
14 maja 2015 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 maja 2015 SYMBIO Publikacja raportu za 2014 rok.
31 marca 2015 SYMBIO Pierwszy dzień notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 lutego 2015 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
19 grudnia 2014 SYMBIO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz I z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
24 listopada 2014 SYMBIO NWZA ws. wyrażenia zgody na utworzenie oddziału spółki oraz zmian w składzie RN.
13 listopada 2014 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 SYMBIO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 SYMBIO Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 SYMBIO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii H do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2014 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 SYMBIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 SYMBIO Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
28 marca 2013 SYMBIO NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników na lata 2013, 2014, 2015, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu i in.
12 lutego 2013 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 SYMBIO WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
16 maja 2012 SYMBIO Publikacja raportu za 2011 rok.
10 maja 2012 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
28 marca 2012 SYMBIO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 lutego 2012 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 SYMBIO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 SYMBIO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 SYMBIO WZA
25 maja 2011 SYMBIO Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 SYMBIO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 marca 2011 SYMBIO NWZA ws. m in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2011 SYMBIO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.