JWCONSTR

Data Spółka Wydarzenie
1 października 2021 JWCONSTR Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
26 sierpnia 2021 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
1 czerwca 2021 JWCONSTR Dzień wykupu akcji spółki przez Józefa Kazimierza Wojciechowskiego i Katarzynę Annę Szajnwald, po cenie 3,70 zł za akcję.
31 maja 2021 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
21 maja 2021 JWCONSTR Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
31 marca 2021 JWCONSTR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
3 listopada 2020 JWCONSTR NWZA ws. zmian w składzie RN.
27 sierpnia 2020 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
21 lipca 2020 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
28 maja 2020 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
16 marca 2020 JWCONSTR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
5 marca 2020 JWCONSTR NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki obejmującej zespół składników majątku w postaci restauracji FIRST FLOOR oraz przyznania jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia wybranym członkom RN.
14 listopada 2019 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
30 maja 2019 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 JWCONSTR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
21 marca 2019 JWCONSTR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 JWCONSTR NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
21 listopada 2018 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
19 września 2018 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
14 czerwca 2018 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
22 maja 2018 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 marca 2018 JWCONSTR NWZA ws. połączenia spółki z podmiotami zależnymi.
14 marca 2018 JWCONSTR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 stycznia 2018 JWCONSTR NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017, powołania członka RN IV wspólnej kadencji oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN.
9 listopada 2017 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 września 2017 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
16 sierpnia 2017 JWCONSTR NWZA ws. zmiany uhwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017 r. ustalającego liczbę członków rady nadzorczej IV wspólnej kadencji, powołania członka RN, ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków komitetu audytu oraz wyrażenia zgody na skup akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.
26 czerwca 2017 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
16 czerwca 2017 JWCONSTR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeks sWIG80.
17 maja 2017 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 marca 2017 JWCONSTR Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego.
13 marca 2017 JWCONSTR Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego z 4,70 zł na 5,20 zł.
10 marca 2017 JWCONSTR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
9 lutego 2017 JWCONSTR Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego.
14 listopada 2016 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
12 maja 2016 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 JWCONSTR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 października 2015 JWCONSTR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
26 sierpnia 2015 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 maja 2015 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia z podmiotami zależnymi.
14 maja 2015 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 JWCONSTR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
19 marca 2015 JWCONSTR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 JWCONSTR NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 19 WZA z dnia 15 maja 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
13 listopada 2014 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
16 października 2014 JWCONSTR Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.786.163 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 października 2014 JWCONSTR Ostatni dzień notowania na GPW 34.786.163 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
9 października 2014 JWCONSTR NWZA ws. zmiany uchwały nr 19 WZA z 15 maja 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
23 września 2014 JWCONSTR Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.786.163 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
27 sierpnia 2014 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
21 sierpnia 2014 JWCONSTR Przydział akcji serii C objętych w wykonaniu prawa poboru.
31 lipca 2014 JWCONSTR Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w ramach wykonania prawa poboru.
28 lipca 2014 JWCONSTR Zakończenie notowania jednostkowych praw poboru akcji serii C na GPW.
18 lipca 2014 JWCONSTR Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w ramach wykonania prawa poboru oraz notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
4 czerwca 2014 JWCONSTR Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
15 maja 2014 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
14 maja 2014 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
9 kwietnia 2014 JWCONSTR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z prawem poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na GPW i ich dematerializacji oraz zmiany statutu.
19 marca 2014 JWCONSTR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 sierpnia 2013 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 JWCONSTR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz rozliczenia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
14 maja 2013 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 JWCONSTR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
12 marca 2013 JWCONSTR NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkowi RN wykonującemu indywidualny nadzór.
13 grudnia 2012 JWCONSTR NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
13 listopada 2012 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
22 października 2012 JWCONSTR NWZA ws. połączenia ze spółkami zależnymi JW Project Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Architects Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, JWCH Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmian w składzie RN.
30 sierpnia 2012 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 JWCONSTR WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
10 maja 2012 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
15 marca 2012 JWCONSTR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
9 listopada 2011 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
12 października 2011 JWCONSTR NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
30 sierpnia 2011 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 JWCONSTR WZA
11 maja 2011 JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
15 marca 2011 JWCONSTR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.