EPIGON

Data Spółka Wydarzenie
26 lipca 2016 EPIGON Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
29 czerwca 2016 EPIGON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
30 maja 2016 EPIGON NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
6 maja 2016 EPIGON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 EPIGON Dzień wykupu akcji spółki przez Morpol Spółka Akcyjna po cenie 0,20 zł za akcję.
26 kwietnia 2016 EPIGON Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
4 kwietnia 2016 EPIGON Publikacja raportu za 2015 rok.
9 lutego 2016 EPIGON NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
9 lutego 2016 EPIGON Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndeks.
5 lutego 2016 EPIGON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 stycznia 2016 EPIGON Zakonczenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Morpol S.A.
27 listopada 2015 EPIGON Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Morpol S.A.
6 listopada 2015 EPIGON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7 sierpnia 2015 EPIGON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 EPIGON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8 maja 2015 EPIGON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
10 kwietnia 2015 EPIGON Publikacja raportu za 2014 rok.
6 lutego 2015 EPIGON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 EPIGON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 EPIGON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
17 czerwca 2014 EPIGON ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 maja 2014 EPIGON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 kwietnia 2014 EPIGON Publikacja raportu za 2013 rok.
7 lutego 2014 EPIGON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 lutego 2014 EPIGON NWZA ws. zmian w składzie RN.
8 listopada 2013 EPIGON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 EPIGON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 EPIGON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 EPIGON Publikacja raportu za 2012 rok.
10 maja 2013 EPIGON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8 lutego 2013 EPIGON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 EPIGON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
6 sierpnia 2012 EPIGON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 maja 2012 EPIGON WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
7 maja 2012 EPIGON Publikacja raportu za 2011 rok.
30 kwietnia 2012 EPIGON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 EPIGON WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz zmian w statucie.
6 lutego 2012 EPIGON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 listopada 2011 EPIGON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 EPIGON NWZA ws. upoważnienia zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii A i C do obrotu na NC oraz zmian w statucie.
28 września 2011 EPIGON NWZA ws. zmian w składzie RN.
22 września 2011 EPIGON Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C z obrotu na NC na wniosek spółki.
15 sierpnia 2011 EPIGON Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 maja 2011 EPIGON Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
30 marca 2011 EPIGON WZA
15 lutego 2011 EPIGON Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.