NORDEABP

Data Spółka Wydarzenie
28 października 2014 NORDEABP Zwieszenie notowań akcji spółki w związku z jej połączeniem ze spółką PKO Bank Polski S.A.
22 października 2014 NORDEABP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
25 sierpnia 2014 NORDEABP Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
24 czerwca 2014 NORDEABP NWZA ws. połączenia z PKO Bank Polski SA.
6 maja 2014 NORDEABP Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
2 maja 2014 NORDEABP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 NORDEABP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie, ustalenia wynagrodzenia i ilości członków RN oraz zmiany statutu.
1 kwietnia 2014 NORDEABP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
3 marca 2014 NORDEABP Publikacja raportu za 2013 rok.
29 stycznia 2014 NORDEABP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 grudnia 2013 NORDEABP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
25 listopada 2013 NORDEABP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
23 października 2013 NORDEABP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 NORDEABP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
8 sierpnia 2013 NORDEABP NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zgody na zbycie aktywów związanych z działalnością IT banku.
7 sierpnia 2013 NORDEABP Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
17 lipca 2013 NORDEABP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 NORDEABP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
24 kwietnia 2013 NORDEABP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 lutego 2013 NORDEABP Publikacja raportu za 2012 rok.
30 stycznia 2013 NORDEABP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 października 2012 NORDEABP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
27 września 2012 NORDEABP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian w statucie.
7 sierpnia 2012 NORDEABP Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
24 maja 2012 NORDEABP WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
24 kwietnia 2012 NORDEABP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 NORDEABP Publikacja raportu za 2011 rok.
7 listopada 2011 NORDEABP Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
5 września 2011 NORDEABP NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
4 sierpnia 2011 NORDEABP Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
9 maja 2011 NORDEABP Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 kwietnia 2011 NORDEABP WZA
3 marca 2011 NORDEABP NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Nordea Bank Finland Plc, przedmiotem której będzie outsourcing usług oraz zmian w statucie.
15 lutego 2011 NORDEABP Publikacja raportu za 2010 rok.