BOMI

Data Spółka Wydarzenie
27 września 2013 BOMI Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
2 września 2013 BOMI Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 BOMI ZWZA
15 maja 2013 BOMI Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 BOMI Publikacja raportu za 2012 rok.
21 stycznia 2013 BOMI NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany statutu i in.
14 listopada 2012 BOMI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
10 października 2012 BOMI NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
5 września 2012 BOMI NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2012 BOMI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 sierpnia 2012 BOMI Po zakończeniu sesji spółka zostanie usunięta z indeksów sWIG80, WIG oraz WIG-Poland.
13 lipca 2012 BOMI NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
14 czerwca 2012 BOMI WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 BOMI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
22 marca 2012 BOMI NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zmiany statutu, zmiany w składzie RN, ustalenia liczby oraz wynagrodzenia członków RN.
20 marca 2012 BOMI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
27 lutego 2012 BOMI Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
28 grudnia 2011 BOMI NWZA ws. uchylenia uchwały 20 ZWZA z 30 czerwca 2010 albo w sprawie zmiany tejże uchwały, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru oraz połączenia BOMI SA z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.
16 grudnia 2011 BOMI Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N i O.
14 listopada 2011 BOMI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 BOMI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
21 czerwca 2011 BOMI WZA
16 maja 2011 BOMI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 BOMI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 grudnia 2010 BOMI NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki oraz zmian w statucie.
15 listopada 2010 BOMI Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.