I3D

Data Spółka Wydarzenie
15 lipca 2019 I3D Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
15 maja 2019 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
9 maja 2019 I3D ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
14 listopada 2018 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
31 maja 2018 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 I3D ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych.
31 maja 2017 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
19 kwietnia 2017 I3D NWZA ws. zmiany statutu.
15 marca 2017 I3D NWZA ws. powołania członków RN.
13 lutego 2017 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
21 czerwca 2016 I3D ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
16 czerwca 2016 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
19 listopada 2015 I3D NWZA ws. zatwierdzenia członków RN dokooptowanych w trakcie jej kadencji oraz zmiany statutu.
13 listopada 2015 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 I3D ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 I3D Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
22 maja 2014 I3D ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 I3D Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
10 lutego 2014 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
10 grudnia 2013 I3D NWZA ws. uchwalenia Programu Motywacyjnego oraz zmian w składzie RN.
21 października 2013 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 I3D ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, pokrycia straty netto z lat ubiegłych, przyjęcia Programu Motywacyjnego.
15 maja 2013 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
29 marca 2013 I3D Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 I3D Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 października 2012 I3D Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
3 sierpnia 2012 I3D Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
19 lipca 2012 I3D Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
28 czerwca 2012 I3D Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
26 czerwca 2012 I3D Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
30 kwietnia 2012 I3D Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
28 marca 2012 I3D WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
13 marca 2012 I3D Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
30 stycznia 2012 I3D Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 października 2011 I3D Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
26 września 2011 I3D NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych i utworzeniu w związku z tym kapitału rezerwowego.
29 lipca 2011 I3D Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
13 czerwca 2011 I3D Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 czerwca 2011 I3D Debiut spółki na NC.